Anders Persson Lund - Styrelseordförande och VD - Systemutvecklare

Andreas Sandgren Veberöd - Vice VD Styrelseordförande SPIQU AB - Systemutvecklare