Henrik Andersson Halmstad - STMO Group - Systemutvecklare

Björn Molin Haverdal - F. handelsminister och f. landshövding i Halland - Senior Adviser